בכניסה לאתר קרן הגידור ארביטראז' ואליו אני מאשר/ת כי ידוע לי שאין מדובר בהצעת השקעה או בייעוץ להשקעה.