ניהול פיננסי אישי 

rbitrage

Arbitrage Family Office

ארביטראז' פמילי אופיס

:הנהלת החברה

:השירות כולל

פמילי אופיס - הסבר

שוק ההון - פנסיה - קופות גמל וקרנות השתלמות - תיקון 190 - השקעות אלטרנטיביות 

ארביטראז' פמילי אופיס

Arbitrage Family Office  |  info@arbitrage.co.il​ ©

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. השירות ניתן למוצרי ביטוח פנסיוניים על פי  רישיון פנסיוני (ביטוח) ממשרד האוצר, ולמכשירי השקעה אלטרנטיביים (קרנות גידור, נדל"ן, אשראי,השקעה) ללקוחות כשירים / מסווגים. השירות אינו ברישיון מטעם הרשות לני"ע. גילוי נאות כללי.